Facebook Instagram
To jeszcze nie wszystko ;)

Regulamin funkcjonowania Hotelu COVID 19


Regulamin funkcjonowania Hotelu/zasady zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19

Otwarcie Hotelu Liptakówka***

 

8 maja w ramach II etapu luzowania restrykcji bardzo ostrożnie otwieramy dla Państwa Hotel Liptakówka***. 

Otwarcie obiektu wiąże się z wprowadzeniem wielu standardów i wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS.

Celem wdrażanych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) oraz gości Hotelu. Minimalizowanie ryzyka zakażenia Gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Hotelu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa w Hotelu Liptakówka***

1. Umieścimy w widocznym miejscu przed wejściem do Hotelu i w recepcji informację o maksymalnej liczbie klientów  mogących jednocześnie przebywać  w danej części obiektu. Umieścimy szybę ochronną/przeciwwirusową w Recepcji Hotelu.

2. Umieścimy na terenie Hotelu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do windy, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

3.Zapewnimy możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

4. Wywiesimy w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.  

5. Zapewnimy sprzęt i środki oraz będziemy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków będziemy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).

6. Ograniczymy do minimum czas przebywania gości przy recepcji (preferowana forma płatności karta ).

7. Ustalimy i będziemy kontrolować maksymalną liczbę gości  w hotelu– na podstawie liczby dostępnych pokoi.

8. Wyłączymy z użytkowania pomieszczenia takie jak: sala zabaw dla dzieci, cześć rekreacyjna Spa&Wellness, basen zewnętrzny, sala regionalna/bilard, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwimy korzystanie z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.

9. Istnieje możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby. 

10. Obowiązywać będzie bezwzględny zakaz przebywania w Hotelu osób nie zakwaterowanych. 

11. Będziemy na bieżąco dezynfekować, nie rzadziej niż co godzinę, ogólne toalety, windę, blat recepcyjny (po każdym Gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni .

12. Będziemy precyzyjnie dozować profesjonalne środki myjące w każdym pokoju. 

13. Rutynowe sprzątanie pokoi/tzw.: pobyty odbywać się będą tylko na specjalne życzenie Gościa. 

14. Po każdym Gościu będziemy przeprowadzać rutynowe sprzątanie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparć krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz po sprzątnięciu pomieszczenia – będziemy ozonować wnętrza.

15. Pokój będziemy ponownie wynajmować po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do ozonowania, zaleceń producenta zastosowanej  technologii.

16. Personel sprzątający będzie wyposażony w przyłbice i rękawiczki, fartuchy z długim rękawem. Pościel i ręczniki będą prane w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane będą w reżimie sanitarnym.

17. W Hotelu obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

18. W miarę możliwości będziemy systematycznie wietrzyć wszystkie pomieszczenia Hotelu bądź będziemy ozonować powierzchnie wspólne, w wyznaczonych zakresach czasowych. 

19. Funkcjonowanie restauracji  i barów hotelowych w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). 

Posiłki będą w formie tylko serwowanej, tylko dla Gości Hotelu w przestrzeni restauracji z zachowaniem minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek. 

20. Sprzęty hotelowe udostępniane Gościom (np. rower itp.) będą dezynfekowane po każdym użyciu.

21. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 Hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)

22. Wyznaczymy oraz przygotujemy (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

23. Przygotujemy i umieścimy w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

24. Poinformujemy wszystkich Gości oraz potencjalnych klientów Hotelu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w obiekcie.

Zarząd Hotelu będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

 

NOWE ZASADY/REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GOŚCI W BASENIE ORAZ DOLCE VITA SPA&WELLNESS

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA GOŚCI

1.      Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

·         maksymalna liczba użytkowników basenu wynosi 12 osób, liczba ta będzie kontrolowana

·         umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu

2.      Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w otoczeniu pływalni, brodzika –  poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki) i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.

3.      Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do basenu. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren basenu.

4.      Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na basenie - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do basenu. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.

5.      W przypadku korzystania z jacuzzi w Dolce Vita Spa & Wellness zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkiwanych pokojach.

6.      W przypadku niecki basenowej i jacuzzi, prowadzimy dezynfekcję związkami chloru.

7.      Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa.

8.      Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

9.      Dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

10.  Nie prowadzimy dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości.

11.  Przy wejściu do basenu instrukcje dotyczące: 

·         mycia rąk

·         dezynfekcji rąk

·         zdejmowania i zakładania rękawiczek

·         zdejmowania i zakładania maseczki

12.  Ograniczamy działalność saun: 

·         ograniczenie liczy osób korzystających w jednym czasie z sauny do 2 osób jednocześnie lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkiwanych pokojach.

·         obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).

 

REGULAMIN HOTELU LIPTAKÓWKA***

§1
Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy , iż pokój wynajęty został na jedną dobę.

§2
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00 kończy o godzinie 11.00
W przypadku zmian turnusów zastrzegamy sobie prawo do dwu godzinnego opóźnienia przy oddawaniu pokoi

§3
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§4
Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§5
Opłaty za zakwaterowanie w Hotelu oraz wyżywienie określa „ Cennik usług Hotelu” znajdujący się na stronie www.liptakowka.com

§6
W przypadku wcześniejszej rezerwacji(również przy użyciu rezerwacji on-line) stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu(Hotel ma prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa - rejestracja środków 30%). Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji.
W przypadku anulowania rezerwacji przed planowanym przyjazdem, zadatek przepada, zadatek jest bezzwrotny.
W przypadku nie pojawienia się Gościa w Hotelu Hotel podtrzymuje rezerwację do 24h od najbliższej, możliwej godziny zakwaterowania tj.do godziny 15.00 dnia następnego.

§7
Za nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 80% wartości usługi noclegowej.

§8
Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

§9
Goście Hotelu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji Hotelu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.

§10
Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Hotelu.

§11
W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.

§12
Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 20.00.

§13
Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostana obciążeni kosztami naprawy.Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach tj.:szaf, łóżek, sof, biurek, toaletek itp.Przesuwanie mebli bez zgody Zarządu Hotelu grozi karą grzywny ustaloną przez Właścicieli obiektu.

§14
Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

§15
W przypadku zagubienia lub zniszczenia (złamania) karty lub kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 PLN.

§16
W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, pokój jest sprzątany codziennie.

§17
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.

§18
Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

§19
Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi natychmiastową reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić:

warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.
bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
§20
Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
Przechowanie bagażu; Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
Przechowanie sprzętu sportowego.
§21
Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§22
W obiekcie zabronione jest:

Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa)
Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami Hotelu) w pokojach bez zgody kierownictwa.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
Chodzenie w butach narciarskich po Hotelu oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
§23
OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU.
W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu Hotel nałoży karę w wysokości 400,00PLN (gość zostanie obciążony przy wykwaterowaniu).

§24
Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Hotelu.

§25
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§26
Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niegodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV.

§27
Regulamin Hotelu i usług gastronomicznych podaje sie do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.liptakowka.com w drodze indywidualnego zapoznania sie przez Klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW HOTELU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 2 LUTEGO 2010 ROKU.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
Regulamin dotyczy Hotelu Liptakówka jak również Domu Wypoczynkowego Liptakówka.

 

§28

Wypożyczenie i zwrot ręczników u Ratownika za okazaniem karty basenu. Brak karty basenu przy wyjeździe powoduje naliczenie opłaty za ręcznik 30pln Terma Bania pobiera opłatę za ręcznik 10pln, a Hotel Liptakówka* pobiera opłatę za ręcznik 30pln.

Szlafrok kąpielowy do wypozyczenia w hotelowej Recepcji za opłatą 10pln/pobyt.

 

 

Hotel Liptakówka*** przyjmuje Gości wraz z  ich pupilami - zwierzętami domowymi. Przyjęcie pod nasz dach czworonoga powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju. 

1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu 

2. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 30 zł za dobę. 

3. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w hotelu. 

4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) Dyrekcja Hotelu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie. Hotel przyjmuje tylko psy małych ras typu Yorkshire Terrier. Maksymalna waga psa wynosi 10kg.

 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach TYLKO W KLATKACH dostępnych w Hotelu. Psy muszą być  wyprowadzane na smyczy i  w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej. 

6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na teren placu zabaw dla dzieci. 

7. Właściciele psów muszą posiadać posłanie. 

8. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel, jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu.

 9.Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu hotelu.

10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia. 

11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z hotelu. 

12. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

 

Polityka Prywatności Hotel Liptakówka*** 

Zasady ogólne

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.liptakowka.com.Przeglądając serwis internetowy Hotelu Liptakówka*** w Białce Tatrzańskiej akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) Hotel Liptakówka*** obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu.

Dane osobowe

Wszystkie dane umieszczone w bazie hotelu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z "ustawą o ochronie danych osobowych".

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są

FHU Liptak, ul. Środkowa 169, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP 736 14 17 51

W czasie korzystania z serwisów należących do Hotelu Liptakówka*** możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel Liptakówka*** również, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu jak świadczeń usług w hotelu oraz określonego celu zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych).

 

Podczas korzystania z witryny Hotelu Liptakwka*** oraz wewnętrznej sieci internetowej social wi-fi możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z wewnętrznej sieci internetu bezprzewodowego, z niektórych części serwisu www, w tym do prenumeraty newsletter. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi najnowszy newsletter.

Użytkownicy korzystający z serwisu Hotel Liptakówka*** pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny Hotel Liptakówka*** mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

 

Zamawianie usług

Subskrypcja newsletter i dołączenie do wewnętrznej sieci social wi-fi, wymaga podania adresu e-mail, na który będzie dostarczana elektroniczna prenumerata. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania prenumeratorom newsletter treści o charakterze zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym.

Prenumerata może zostać w każdej chwili przerwana przez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w przesyłanym newsletterze.

Witryna Hotelu Liptakówka*** nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

 

Bezpieczeństwo

Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Hotel Liptakówka***zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Hotel Liptakówka*** rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Hotelu Liptakówka***.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Hotelu Liptakówka*** .

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

 


Linki do stron osób trzecich

Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów jeśli zostały zamieszczone w treści serwisu to wyłącznie dla wygody jego użytkowników. Hotel Liptakówka*** nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.


 

 

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail:biuroliptakowka@gmail.com 

 

Pliki cookies

Strona internetowa www.liptakowka.com używa plików „cookies” w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych na stronie www.liptakowka.com plików „cookies”.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służąe do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu internetowego.
Za pomocą „cookies” dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika, sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.

Dla Państwa wygody strona www.liptakowka.com używa plików "cookies" i podobnych technologii  m.in. po to, by dostosować się do potrzeb użytkowników w celach reklamowych i statystycznych.

Pliki "cookies" stosowane na stronie www.liptakowka.com nie przechowują żadnych danych osobowych.

Po co korzystamy z plików „cookies”?

- dostosowujemy zawartość stron internetowych do preferencji użytkownika,

- tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,

- utrzymujemy sesję użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

- pliki „cookies” wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google AdWords, Analytics,

- w sondach/ankietach blokujemy możliwość wielokrotnego oddania głosu.

Poziom ochrony przed "cookies" ustawia się w każdej przeglądarce.

Poziom ochrony "cookies" można ustawić w swojej przeglądarce internetowych – aż do całkowitego blokowania plików "cookies". Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwić niektóre funkcjr strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego 

Zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Hotelu Liptakówka***.

 

REGULAMIN SALI FITNESS

1. Każdy Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.

2. Siłownia czynna jest codziennie w godz.: 8.00 – 20.00.

3. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 4. Z siłowni mogą korzystać Goście hotelowi oraz osoby, które uiściły opłatę za wstęp w Recepcji Spa, bądź posiadają ważny karnet.

 5. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie bądź osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko pod opieką opiekuna prawnego.

 6. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.

 7. Goście korzystający z siłowni proszeni są o powiadomienie Recepcji i podanie nr pokoju.

8. Osoba, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.

9. Goście zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

 10. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę hotelu.

 11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowych.

 12. Goście, korzystający z siłowni zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (dezynfekcja stanowiska i maszyn).

13. W przypadku zauważenia usterek należy zgłosić ten fakt Recepcji Hotelowej.

 14. Zakaz wynoszenia sprzętu sportowego z sali fitness.

15. Osoby, które uszkodziły sprzęt lub urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 16. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni obiekt nie ponosi odpowiedzialności.